Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 200796

Gemeente Dordrecht

Dossier - 200796

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 200796
Onderwerp Beantwoording brief inzake parkeergarage Kromhout
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 23-06-2009 15:50:13
Onderwerp Beantwoording brief inzake parkeergarage Kromhout
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 639 8285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar L. Hermans, 639 6534
Datum verzending 01-07-2009
Agendacommissie n.v.t.
Adviescommissie n.v.t.
Raad 07-07-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Bij de behandeling van de lijst van ingekomen stukken in de raad van 12 mei 2009 heeft u besloten om de brief onder 'h' en de antwoordbrief hierop te betrekken bij de behandeling van het raadsvoorstel over de parkeergarages Steegoversloot en Kromhout(dossiernummer 162000). De antwoordbrief treft u bijgevoegd aan.
Gepubliceerd 23-06-2009