Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2006502

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2006502

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2006502
Onderwerp Beantwoording vragen over toekennen van jeugdhulp
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 24-08-2017 14:33:24
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 november 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie geeft aan behoefte te hebben aan meer inzicht in:
- het verloop de procedure van een aanvraag voor jeugdhulp, van begin tot eind ('A tot Z'), inclusief eventuele afwijzing, bezwaar en beroep; hoe in dit proces wordt gecommuniceerd en hoe mensen worden ondersteund bij dit alles, bijvoorbeeld ook om de gang naar de rechter te voorkomen (waar de vraag achter ligt: krijgen mensen de zorg waar zij recht op hebben?)
- wat zijn mogelijke verbeterpunten in de ondersteuning van cliƫnten gedurende dit proces, bijvoorbeeld via een ombudsman?
- de inzet van netwerk-pgb's: hoe kan het dat de aantallen verstrekte netwerk-pgb's achter lijken te blijven, terwijl juist in de verordening is afgesproken deze een belangrijke rol te geven? Ergo: voeren de jeugdteams de verordening wel uit?


Fractie CDA geeft aan zorg te hebben dat de procedures (op papier) niet als zodanig wordt uitgevoerd in de praktijk, op basis van signalen van ouders.

Wethouder en commissie spreken af de geformuleerde vragen nog eenmaal af te stemmen, voordat daadwerkelijke beantwoording plaatsvindt.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Bij het vaststellen van de agenda is besloten dit agendapunt te verplaatsen naar een nader te bepalen moment, gezamenlijk met het al eerder verschoven bespreekpunt 'Voorstel voor onderzoek jeugdhulp'.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 19 september 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Vanwege tijdsgebrek besluit de commissie dit onderwerp te verschuiven en opnieuw te agenderen voor 10 oktober.