Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2005262

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2005262

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2005262
Onderwerp Vaststellen definitief ontwerp Oranjelaan fase 1 en reconstructiebesluit Oranjelaan fase 2
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2017 19:44:50
Onderwerp Vaststellen definitief ontwerp Oranjelaan fase 1 en reconstructiebesluit Oranjelaan fase 2
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (REC)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PAJM de Vet, 770 5029
Datum B&W Besluit 22-08-2017
Gerelateerde zaak 1907933
Adviescommissie 19-09-2017
Raad 26-09-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het vaststellen van het ontwerp van de Oranjelaan fase 1 tussen Prins Hendrikbrug en Noordendijk is vanwege afspraken met omwonenden nodig in verband met de aanleg van een dubbelzijdig fietspad aan de oostzijde. Het nemen van een reconstructiebesluit Oranjelaan fase 2 tussen Noordendijk en Sumatraplein is nodig in verband met de hogere benodigde grenswaarde geluid in het kader van de wet op de geluidhinder. De uitvoering Oranjelaan fase 1 vindt nog dit jaar plaats met dezelfde aannemer en tegen dezelfde gunstige condities als in de Merwedestraat. Het projectbudget blijft daarmee ongewijzigd. Enkele bewoners van de Oranjelaan hebben hun bedenkingen geuit over de verkeersveiligheid met betrekking tot het dubbelzijdig fietspad aan de oostzijde van de weg. Het ontwerp is andermaal in het verkeersoverleg besproken en voorgelegd aan de Fietsersbond. Beide zijn akkoord met het voorstel om aan beide zijden van de Oranjelaan een in twee richtingen te berijden fietspad aan te leggen. Het aanpassen van de Oranjelaan fase 2 wordt in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) gezien als reconstructie. Het daarvoor benodigde reconstructiebesluit is daartoe formeel ter visie gelegd van 1 juni 2017 tot en met 18 juli 2017. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.

Gepubliceerd 20-09-2017