Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2005262

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2005262

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2005262
Onderwerp Vaststellen definitief ontwerp Oranjelaan fase 1 en reconstructiebesluit Oranjelaan fase 2
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2017 19:44:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen definitief ontwerp Oranjelaan fase 1 en reconstructiebesluit Oranjelaan fase 2 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen definitief ontwerp Oranjelaan fase 1 en reconstructiebesluit Oranjelaan fase 2 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD DO Oranjelaan fase 1 en fase 2 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 1 - coordinatietekening Merwedestraat Oranjelaan fase 1 Bijlage
Icoon voor documenttype 2 - Reconstructie Oranjelaan fase 1 Bijlage
Icoon voor documenttype 3 - Bezwaren tweerichtingsfietspad bewoners Oranjelaan Bijlage
Icoon voor documenttype 4 - coordinatietekening Merwedestraat Oranjelaan fase 1 en 2 Bijlage
Icoon voor documenttype 5 - brug Wantij Oranjelaan rapport 2017 05 22 eindrapport Bijlage
Icoon voor documenttype 6 - Ontwerp Reconstructie Oranjelaan fase 2 ter inzage Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1907933 B&W besluit
Icoon voor documenttype Presentatie Oranjelaan door de heer Schöningh Algemeen
Icoon voor documenttype 20170922 Aanvulling op raadsvoorstel Merwedestraat Oranjelaan Algemeen
Icoon voor documenttype A5 Amendement Geen tegenliggers op fietspad Oranjelaan.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A4 Amendement Bewonersinritten Oranjelaan.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Bericht wethouder over Amendement Geen auto over fietspad - bewonersinritten behouden Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1917117 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Stemming A5 Amendement Veilig fietsen- geen tegenliggers op fietspad Oranjelaan.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemming A4 Amendement Geen auto over het fietspad- bewoners inritten Oranjelaan behouden.pdf Amendement