Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2005262

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2005262

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2005262
Onderwerp Vaststellen definitief ontwerp Oranjelaan fase 1 en reconstructiebesluit Oranjelaan fase 2
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2017 19:44:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 september 2017 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het geamendeerde voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 19 september 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De inspreker dhr. Schöningh bepleit het behoudt van het eenrichtingsfietspad op de Oranjelaan. Verder maakt hij bezwaar tegen de -volgens de inspreker- onduidelijke en onjuiste communicatie door de gemeente met de inwoners. De inwoners voelen zich voor een voldongen feit gesteld.

De wethouder vertoont een 3D animatie over de toekomstige situatie. Naar aanleiding van die animatie stellen de cie. leden een aantal technische vragen. De discussie spitst zich uiteindelijk toe op de verkeersveiligheid van het tweerichtingsfietspad Oranjelaan fase I en II en de uitritten, die moesten wijken voor het dubbel fietspad op de Oranjelaan. De wethouder geeft aan dat de procedure niet de schoonheidsprijs verdient: met de uitvoering is al gestart, terwijl het Definitief Ontwerp (DO) nog moet worden vastgesteld. Dit is gebeurt om financiële redenen, aldus de wethouder.  

Besluit: Bespreekstuk raad 26 september 2017. De wethouder beantwoordt uiterlijk vrijdag 22 september 2017 vragen van de fracties. Voor de raadsvergadering formuleren de fracties welke punten ze nog willen bespreken tijdens de raadsvergadering.