Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2005262

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2005262

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2005262
Onderwerp Vaststellen definitief ontwerp Oranjelaan fase 1 en reconstructiebesluit Oranjelaan fase 2
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2017 19:44:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 september 2017 14:00
Status Verworpen
Titel A5 Amendement Geen tegenliggers op fietspad Oranjelaan
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: Punt 1b toe te voegen: • Het Definitief ontwerp (DO) vast te stellen van Oranjelaan fase 1, waarbij het fietspad aan beide kanten van de Oranjebaan ook vanaf Prins Hendrikbrug een indeling voor 1-richtingsverkeer krijgt;
A5 Amendement Geen tegenliggers op fietspad Oranjelaan.pdf
Stemming A5 Amendement Veilig fietsen- geen tegenliggers op fietspad Oranjelaan.pdf
Status Aangenomen
Titel A4 Amendement Bewonersinritten Oranjelaan
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Voor de tekst van het amendement zie bijgevoegde pdf
A4 Amendement Bewonersinritten Oranjelaan.pdf
Stemming A4 Amendement Geen auto over het fietspad- bewoners inritten Oranjelaan behouden.pdf