Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2002060

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2002060

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2002060
Onderwerp Brief aan de raad zienswijze raadsleden Zuid-Holland Zuid op begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 15-08-2017
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 17-08-2017 13:29:16
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Brief aan de raad zienswijze raadsleden Zuid-Holland Zuid op begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 15-08-2017 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Brief aan de raad zienswijze raadsleden Zuid-Holland Zuid op begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Bouwstenen zienswijze gemeenteraden, begrotingswijziging SOJ ZHZ Algemeen