Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2001506

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2001506

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2001506
Onderwerp Bezwaar Du-Do aanhangwagens inzake Wob-verzoek
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 17-08-2017 11:09:07
Onderwerp Bezwaar Du-Do aanhangwagens inzake Wob-verzoek
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar L. Groenenboom
Datum B&W Besluit 16-08-2017
Adviescommissie 22-08-2017
Raad 29-08-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Du-Do heeft bezwaar gemaakt tegen het niet openbaar maken van twee brieven die op het RIS beperkt toegankelijk zijn. Dit bezwaar is door de bezwaarschriftcommissie van de gemeente Dordrecht behandeld. Deze commissie adviseert de gemeenteraad het bezwaar gegrond te verklaren en de stukken alsnog geanonimiseerd openbaar te maken.

Gepubliceerd 17-08-2017