Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2001506

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2001506

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2001506
Onderwerp Bezwaar Du-Do aanhangwagens inzake Wob-verzoek
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 17-08-2017 11:09:07
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Bezwaar Du-Do aanhangwagens inzake Wob-verzoek Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Aangepast raadsvoorstel Bezwaar Du-Do Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Bezwaar Du-Do aanhangwagens inzake Wob-verzoek Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1913517 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1913517 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Brief aan Du-Do 31082017 Algemeen