Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2001506

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2001506

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2001506
Onderwerp Bezwaar Du-Do aanhangwagens inzake Wob-verzoek
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 17-08-2017 11:09:07
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 augustus 2017 20:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. De fractie PvdA legt een stemverklaring af.