Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2000748

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2000748

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2000748
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Troelstraweg'
Aanspreekpunt J.W. Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2017 19:44:50
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Troelstraweg'
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt J.W. Bleumer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail jw.bleumer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 15-08-2017
Gerelateerde zaak 1898307
Agendacommissie 22-08-2017
Raad 26-09-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door uw raad is op 14 oktober 2014 het bestemmingsplan "Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven" vastgesteld. In dat bestemmingsplan is de toenmalige Montessorischool aan de Troelstraweg opgenomen met de bestemming 'Maatschappelijk'. Inmiddels is de school gesloopt en is de locatie geschikt bevonden voor woningbouw. Om de voorgenomen woningbouw mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend.

Gepubliceerd 20-09-2017