Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2000748

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2000748

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2000748
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Troelstraweg'
Aanspreekpunt J.W. Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2017 19:44:50
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
2013725 Nee Vaststellen grondexploitatie Troelstraweg 125-127 J.W. Bleumer programma 20-09-2017
1970098 Nee Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan "2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven , locatie Troelstraweg L. Groenenboom programma 17-08-2017
1941599 Nee Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan '2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Troelstraweg' L. Groenenboom programma 07-06-2017