Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2000748

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2000748

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2000748
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Troelstraweg'
Aanspreekpunt J.W. Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2017 19:44:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan '2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Troelstraweg' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan '2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Troelstraweg' Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststelling Ontwerpbesluit RAAD bp Troelstraweg.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting Troelstraweg Bijlage
Icoon voor documenttype Regels Troelstraweg Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding Troelstraweg Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1898307 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1912779 Raadsbesluit