Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2000748

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2000748

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2000748
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '2e herziening Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, locatie Troelstraweg'
Aanspreekpunt J.W. Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 20-09-2017 19:44:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 september 2017 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 19 september 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstukĀ te agenderen voor de raadsvergadering van 26 september 2017.