Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2000739

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2000739

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2000739
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Sterrenburg, locatie De Sitterstraat 9'
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-08-2017 11:15:57
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '3e herziening Sterrenburg, locatie De Sitterstraat 9'
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 15-08-2017
Gerelateerde zaak 1898321
Agendacommissie 22-08-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door uw raad is op 28 augustus 2012 het bestemmingsplan "Sterrenburg" vastgesteld. In dat bestemmingsplan zijn de onderwijsvoorzieningen aan de Sitterstraat opgenomen met de bestemming 'Maatschappelijk'. Er is nu een plan ingediend voor de bouw van een kinderdagverblijf op een locatie waar geen bouwvlak is opgenomen. Om de voorgenomen nieuwbouw mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Gepubliceerd 16-08-2017