Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2000706

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2000706

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2000706
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-08-2017 11:46:41
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststelling Ontwerpbesluit RAAD bp 7e herziening dubbeldam Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk' Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting Haaswijkweg-Oudendijk Bijlage
Icoon voor documenttype Regels Haaswijkweg - Oudendijk Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding Haaswijkweg - Oudendijk Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze Gasunie Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1902554 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1912737 Raadsbesluit