Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2000706

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2000706

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2000706
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 16-08-2017 11:46:41
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan '7e herziening Dubbeldam, gebied Haaswijkweg - Oudendijk'
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Hoogwerf, 770 4900
Datum B&W Besluit 15-08-2017
Gerelateerde zaak 1902554
Agendacommissie 22-08-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor het ontwikkelen van een landgoed op het perceel Kromme Zandweg 73. In hetzelfde bestemmingsplan wordt binnen de geldende woonbestemming in de hoek Haaswijkweg Oost – Oudendijk een bouwvlak toegevoegd om een woning te kunnen bouwen en voorts wordt voorzien in een passende agrarische bestemming voor de gronden direct ten westen van het landgoed. Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft voor iedereen zes weken ter inzage gelegen. Er zijn twee zienswijzen ingediend.

Gepubliceerd 16-08-2017