Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2000697

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2000697

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2000697
Onderwerp Vaststellen en opdracht geven tot uitvoering van Startnotitie Goede Start
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 17-08-2017 13:29:16
Onderwerp Vaststellen en opdracht geven tot uitvoering van Startnotitie Goede Start
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt D. Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A Verweij, 078 770 4760 / SAW van Oostrom-van der Meijden, 078 770 3913
Datum B&W Besluit 15-08-2017
Gerelateerde zaak 1898828
Agendacommissie 22-08-2017
Adviescommissie n.t.b. datum
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De opgave 'Goede start' is één van de zes veranderopgaven van de Sociale Ontwikkelagenda. Kinderen verdienen gelijke kansen en een stevige basis van waaruit zij zich maximaal kunnen ontplooien. Het uitgangspunt van de opgave Goede Start is dan ook dat alle Dordtse kinderen kansrijk kunnen opgroeien. Want: kinderen zijn de toekomst! We sluiten aan bij de gedachte van de opgaven Elkaar Helpen en Sterke basis in de wijk: mensen helpen elkaar in hun eigen netwerk waar mogelijk, zo nodig ondersteund door professionals. In de opgave Goede Start zetten we ons in voor een sterk informeel opvoednetwerk, zo nodig ondersteund door een sterk en goed werkend formeel (opvoed)netwerk van professionals. Want, opvoeden doe je niet alleen. Door samen met ouders/verzorgers en partners in de stad te investeren in de jeugd creëren we kansen voor de toekomst. Binnen de opgave werken we aan twee pijlers: 1. Samen opvoeden; 2. Het versterken van het professioneel opvoednetwerk.

Gepubliceerd 17-08-2017