Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2000697

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2000697

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2000697
Onderwerp Vaststellen en opdracht geven tot uitvoering van Startnotitie Goede Start
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 17-08-2017 13:29:16
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Inhoudelijk debatteert de commissie over diverse onderdelen van Goede Start. Worden vrijwilligers geen hulpverleners? Worden wijkteams niet overbelast? Hoe wordt aangesloten bij onderwijs en jeugdgezondheidszorg? Hoe is het budget voor de werkwijze tot stand gekomen? Wat betreft de vorm vindt de commissie de geformuleerde doelen te vaag. Het is onduidelijk hoe het college en raad de voortgang kunnen bepalen; concrete indicatoren ontbreken. Daarnaast vindt de commissie het niet gepast om een startnotitie in oktober vast te stellen, die een planning kent vanaf januari jl.
De opmerkingen over de vorm zijn eerder gemaakt bij andere startnotities. Wethouder en voorzitter kondigen aan dat in november de startnotities geëvalueerd zullen worden. Het is aanleiding voor discussie over hoe de commissie besluitvorming over deze startnotitie wil vervolgen. In afwachting van de evaluatie besluit de commissie de startnotitie aan te houden en nog niet door te sturen aan de raad als hamer- of bespreekstuk. 

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 augustus 2017 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

Fracties Pvda, BVD en GroenLinks vragen om bespreking.