Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1996822

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1996822

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1996822
Onderwerp Vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over overlast in de Cornelis de Wittstraat e.o.
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-08-2017 11:04:50
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 augustus 2017 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

Deze vragen zijn reeds doorgeleid naar het college ter beantwoording.