Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 198680

Gemeente Dordrecht

Dossier - 198680

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 198680
Onderwerp Vaststellen 1e wijziging Verordening outplacement gewezen wethouders
Aanspreekpunt M. van Hall
Ingekomen/gepubliceerd 18-06-2009 15:37:37
Onderwerp Vaststellen 1e wijziging Verordening outplacement gewezen wethouders
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt M. van Hall
Aanspreekpunt telefoon 639 8286
Aanspreekpunt e-mail M.van.Hall@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.R. Zwaal, (6396180)
Datum B&W Besluit 16-06-2009
Datum verzending 24-06-2009
Agendacommissie n.v.t.
Raad 07-07-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Alle verordeningen van de gemeente Dordrecht worden gescreend op deregulering, dualisering, handhaafbaarheid en rechtmatigheid. Uit de toets van de 'Verordening outplacement gewezen wethouders' is gebleken dat de verordening op één onderdeel aanpassing behoeft. De aanpassing betreft een verwijzing in de definitie van belanghebbende. De uitkomst van de toets is verwerkt in onderliggende wijzigingsverordening. U ontvangt dit voorstel, omdat het vaststellen van (wijzigings)verordeningen een bevoegdheid van de raad is.
Gepubliceerd 18-06-2009