Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 198352

Gemeente Dordrecht

Dossier - 198352

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 198352
Onderwerp Opening en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 18-06-2009 10:46:36
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 1 september 2009 21:00
Besluit:
De heren H.S. Weidema, P.J.T. Tiebosch en A. Karipinar en mevrouw K.M. Rusinovic hebben zich voor deze vegadering afgemeld.
Wethouder J.H. Lagendijk is vanwege persoonlijke omstandigheden afwezig.
Mevrouw C. Safranti is eveneens niet aanwezig.
De heren D.F.M. Schalken en B. Staat geven aan namens hun fracties een stemverklaring te willen afleggen bij agendapunt 12.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.