Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1982785

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1982785

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1982785
Onderwerp Raadsinformatiebrief over motie Duidelijkheid en rechtszekerheid via het ligplaatsenbeleid
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 13-07-2017 12:38:21
Onderwerp Raadsinformatiebrief over motie Duidelijkheid en rechtszekerheid via het ligplaatsenbeleid
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 0787708550
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MA Overboom, 078 770 4845
Datum B&W Besluit 11-07-2017
Gerelateerde zaak 1886468
Agendacommissie 22-08-2017
Adviescommissie 24-10-2017
Raad 19-12-2017 + 20-02-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 13-07-2017