Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1982785

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1982785

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1982785
Onderwerp Raadsinformatiebrief over motie Duidelijkheid en rechtszekerheid via het ligplaatsenbeleid
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 13-07-2017 12:38:21
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 februari 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 23 januari 2018 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Besluit: Ter kennisname voor raadsvergadering 20 februari 2018.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad betrekt de inhoud van dit stuk bij de bespreking van Leefwerf De Biesbosch.
Zie voor de besluitvorming het raadsbesluit in RIS-dossier 2076957, agendapunt 46 van deze agenda. Deze raadsinformatiebrief zal verder worden betrokken bij de bespreking van de Beleidsvisie Dordtse Havens.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Wordt betrokken bij raadsvoorstel na 7 november 2017 over: Stand van zaken burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch.


In de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving van 10 oktober 2017 heeft wethouder Sleeking aangegeven dat het college -in lijn met de raadsinformatiebrief van 11 juli 2017- de raad naar verwachting nog dit kalenderjaar een startnotitie toezendt over het ligplaatsenbeleid.


 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 oktober 2017 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit om in de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving op 24 oktober 2017 de voorstellen over de uitvoering van het burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch te bespreken in bijzijn van wethouder Sleeking.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 22 augustus 2017 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze RIB samen met RIS 1972838 en andere stukken te behandelen op 12 september 2017.