Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1977998

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1977998

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1977998
Onderwerp Raadsinformatiebrief over huisvesting, integratie en participatie vergunninghouders
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 11-07-2017 14:14:59
Onderwerp Raadsinformatiebrief over huisvesting, integratie en participatie vergunninghouders
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 10 - Integratie, participatie en emancipatie
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar SL Holstein, 078 770 4741
Datum B&W Besluit 04-07-2017
Gerelateerde zaak 1881615
Agendacommissie 22-08-2017
Gepubliceerd 11-07-2017