Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1977952

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1977952

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1977952
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 10-07-2017 15:43:47
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CG van Rijk, 078 770 4902
Datum B&W Besluit 04-07-2017
Gerelateerde zaak 1881435
Agendacommissie 22-08-2017
Termijn agenda icm 1962732 + 1958303
Adviescommissie 17-01-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 10-07-2017