Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1973574

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1973574

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1973574
Onderwerp Afschrift van een brief aan het college namens BPD Ontwikkeling B.B. betr. gang van zaken vaststelling 2e herziening structuurvisie Dordrecht 2040
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 17-08-2017 13:17:50
Onderwerp Afschrift van een brief aan het college namens BPD Ontwikkeling B.B. betr. gang van zaken vaststelling 2e herziening structuurvisie Dordrecht 2040
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Agendacommissie 22-08-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 17-08-2017