Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1973327

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1973327

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1973327
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de aankoop van woningen onder de hoogspanning
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 29-06-2017 11:18:26
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de aankoop van woningen onder de hoogspanning
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar GJ Voerman, 770 6061
Datum B&W Besluit 27-06-2017
Gerelateerde zaak 1878770
Agendacommissie 22-08-2017 + 19-09-2017
Gepubliceerd 29-06-2017