Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1972879

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1972879

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1972879
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2017 16:48:09
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan 1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Toelichting obp 1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring Algemeen
Icoon voor documenttype Regels obp 1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring Algemeen
Icoon voor documenttype Plankaart Algemeen
Icoon voor documenttype Akoestisch Rapport Grote Hondsring Algemeen
Icoon voor documenttype Bodemonderzoek Algemeen
Icoon voor documenttype Eindrapport quick scan Flora- en fauna Algemeen
Icoon voor documenttype Explosievenonderzoek Algemeen
Icoon voor documenttype Kaart explosievenonderzoek Algemeen
Icoon voor documenttype Luchtadvies Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake ontwerpbestemmingsplan 1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring Voorblad stukken