Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1972879

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1972879

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1972879
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2017 16:48:09
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 augustus 2017 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 22 augustus 2017 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving door te geleiden naar de hamerraad van 29 augustus 2017.