Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1972879

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1972879

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1972879
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2017 16:48:09
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwerpbestemmingsplan 1e Herziening Sterrenburg, locatie Grote Hondring
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 27-06-2017
Gerelateerde zaak 1877745
Gepubliceerd 28-06-2017