Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1972838

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1972838

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1972838
Onderwerp Inlichtingen inzake de realisering van het burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2017 15:48:32
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Zie voor de besluitvorming het raadsbesluit in RIS-dossier 2076957, agendapunt 46 van deze agenda.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Wordt betrokken bij raadsvoorstel na 7 november 2017 over: Stand van zaken burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 oktober 2017 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Barone licht zijn uitvoeringsplannen over het burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch toe. Hij gaat met name in op de exploitatie omdat de provincie een garantie eist op een duurzaam sluitende begroting. Hij verzoekt de commissie om het uitvoeringsplan met exploitatie te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober 2017. Dit, met het oog op de deadline van 1 december 2017 van de provincie voor het indienen van de plannen voor eventuele subsidieverstrekking door de provincie.


De leden van de commissie hebben onder meer vragen over de stevigheid van de gepresenteerde begroting. Ook is de commissie benieuwd naar de stand van zaken van het overleg met samenwerkingspartners als OCW. De heer Barone geeft aan dat de gepresenteerde exploitatie de bottom line is. De samenwerking met OCW verloopt goed en het ontwerp wordt voorgelegd aan de aandeelhouders van OCW.


In relatie met dit onderwerp geeft wethouder Sleeking aan dat -in lijn met de raadsinformatiebrief van 11 juli 2017- het college de raad naar verwachting nog dit kalenderjaar een startnotitie toezendt over het ligplaatsenbeleid.


De commissie besluit om in de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving op 24 oktober 2017 de voorstellen over de uitvoering van het burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch te bespreken in bijzijn van wethouder Sleeking. Voorafgaand verstrekt het college de volgende informatie aan de raad:
-stand van zaken overleg gemeente en Leefwerf de Biesbosch;
-overzicht financiële consequenties over wat er nog moet gebeuren en welke kosten hieraan zijn verbonden;
-reactie college op gevraagde garantiestelling door de provincie op 10 schepen.


 


 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 22 augustus 2017 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk (icm dossier 1925322, 1978745, 1982785 en 1874424) te bespreken in een vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving (12 september 2017 om 19:00 uur). Ook de uitkomsten van een gesprek tussen betrokken partijen d.d. 22 juni 2017 wordt hierbij betrokken.