Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 196976

Gemeente Dordrecht

Dossier - 196976

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 196976
Onderwerp Initiatiefvoorstel GroenLinks over huwelijksdwang
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2009 11:37:09
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving (Maatschappelijke voorzieningen) - dinsdag 15 maart 2011 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

Het initiatiefvoorstel kan als afgehandeld beschouwd worden daar de huidige praktijk voldoende lijkt aan te sluiten bij de in het voorstel geuite wensen. Wel wordt aangegeven dat verbreden van de bekendheid met de problematiek in de richting van de potentiële slachtoffergroep ook van nut zou kunnen zijn.De wethouder geeft aan dat het thema huwelijksdwang een plek zal krijgen in het beleidsplan maatschappelijke zorg dat waarschijnlijk nog voor de zomer op de agenda staat.