Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 196976

Gemeente Dordrecht

Dossier - 196976

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 196976
Onderwerp Initiatiefvoorstel GroenLinks over huwelijksdwang
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2009 11:37:09
Onderwerp Initiatiefvoorstel GroenLinks over huwelijksdwang
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Programmakamer sectie (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 639 6464
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Datum B&W Besluit 16-06-2009
Datum verzending 24-06-2009
Agendacommissie 16-06-2009
Termijn agenda i.a.v. RIB college september 2010
Adviescommissie 15-03-2011
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 16 juni 2009 heeft de fractie van Groenlinks dit initiatiefvoorstel aan de voorzitter van de raad doen toekomen. Tijdens de raadsvergadering op 16 juni heeft de voorzitter dit aan de raad kenbaar gemaakt. In de agendacommissie van dezelfde datum is over de verdere behandeling gesproken. De agendacommissie heeft besloten het initiatiefvoorstel voor een adviescommissie te agenderen op 30 juni 2009 en heeft aangegeven op 23 juni hetzij mondeling hetzij schriftelijk een reactie van het college te verwachten. Op 23 juni jl. heeft wethouder Kamsteeg tijdens de collegecarrousel mondeling een reactie op het voorstel gegeven.
Gepubliceerd 16-06-2009