Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1969066

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1969066

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1969066
Onderwerp Beantwoording door het college van de brief over herontwikkeling Vissersdijk Dudok
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 17-08-2017 13:17:50
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 22 augustus 2017 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.