Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1968017

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1968017

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1968017
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie GroenLinks over passend onderwijs en thuiszitters
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 21-06-2017 14:12:28
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie GroenLinks over passend onderwijs en thuiszitters Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beantwoording art. 40 vragen RvO over Passend onderwijs en thuiszitters Antwoordbrief