Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1964156

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1964156

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1964156
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Betrekken van dit raadsvoorstel Onderbouwing economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan DK4 bij de behandeling van het vaststellen van bestemmingsplan Dordtse Kil IV en A16/N3 (RIS 1946374)(RIS 1962713)
Ingekomen/gepubliceerd 22-06-2017 14:03:04
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij raadsvoorstel Betrekken van dit raadsvoorstel Onderbouwing economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan DK4 bij de behandeling van het vaststellen van bestemmingsplan Dordtse Kil IV en A16/N3 (RIS 1946374)(RIS 1962713)
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Raad 27-06-2017
Gepubliceerd 22-06-2017