Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1964107

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1964107

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1964107
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen Jeugd 2017 Q2
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 15-06-2017 14:12:03
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen Jeugd 2017 Q2
Programma Jeugd en Onderwijs
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt D. Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar SF Oosterhof, tel.no. 078 770 4743
Datum B&W Besluit 12-06-2017
Gerelateerde zaak 1869690
Agendacommissie 21-06-2017
Termijn agenda Bespreken themabijeenkomst Jeugd ntb datum
Adviescommissie 19-09-2017 + 10-10-2017
Raad 31-10-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met deze brief informeren wij u over de kwartaalrapportages over het eerste kwartaal van 2017 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en de Stichting Jeugdteams met o.a. aandacht voor budgetuitputting, klanttevredenheid en wachtlijsten. Ook de verbeterplannen van deze organisaties zijn bijgevoegd. Daarnaast bevat deze brief informatie over de uitvoering van de Verwijsindex en de functies van het AKJ, de Kindertelefoon en Sensoor. Tenslotte informeren wij u over het collegebesluit om twee beleidsregels in te trekken en ontvangt u ter kennisname het definitieve Uitvoeringsplan Jeugdhulp ZHZ 2017 met geactualiseerde transformatieagenda.

Gepubliceerd 15-06-2017