Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1964107

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1964107

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1964107
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen Jeugd 2017 Q2
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 15-06-2017 14:12:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 31 oktober 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De RIB doet een discussie oplaaien over de wijze waarop het college de raad informeert over het jeugddomein. Naar aanleiding hiervan inventariseert de voorzitter kort wat de fracties hiervan verwachten.
- CU/SGP: de ontwikkeling van de kosten in relatie tot de voortgang van de transformatie
- D66: klanttevredenheid, budgetafwijkingen en ontwikkeling van wachtlijsten
- PvdA: knelpunten ten opzichte van het BRTA en afwijkingen van het beleid, de oplossingen en kosten hiervoor en de beoogde termijn hiervan
- VVD: zelfstandige leesbare RIBs waar geen bijlage bij nodig is, een analyse van problemen - niet enkel het benoemen ervan
- GroenLinks: budgetplafonds en de inzet van 'nee, tenzij-regelingen'
- BVD: de mate van overhead in het sociaal domein, en in hoeverre lokale initiatieven de ruimte krijgen in de jeugdhulp. 


De commissie besluit deze RIB voor kennisgeving aan de raad te sturen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 19 september 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Vanwege tijdsgebrek besluit de commissie dit onderwerp te verschuiven en opnieuw te agenderen voor 10 oktober.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 21 juni 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie wenst onderwerpen uit de RIB te bespreken bij een van de afgesproken thema-avonden jeugd.
De politieke vragen zijn:
- Welke beleidsmatige en financiële consequenties hebben de verbeterplannen van de Serviceorganisatie en de Stichting Jeugdteams?
- Kan de commissie instemmen met de beschreven richting van het college wat betreft uitvoering Verwijsindex?