Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1962732

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1962732

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1962732
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stand van zaken herziening structuurvisie en bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam (voormalig project Belthure Park)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 15-06-2017 14:12:03
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over Stand van zaken herziening structuurvisie en bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam (voormalig project Belthure Park) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief over Stand van zaken herziening structuurvisie en bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam (voormalig project Belthure Park) Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype 20170530 Ontwerpbesluit RAAD geheimhouding.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlage bp Zuidrand Dubbeldam Raadsbesluit