Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1962713

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1962713

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1962713
Onderwerp Betrekken van dit raadsvoorstel Onderbouwing economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan DK4 bij de behandeling van het vaststellen van bestemmingsplan Dordtse Kil IV en A16/N3 (RIS 1946374)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 15-06-2017 14:12:32
Onderwerp Betrekken van dit raadsvoorstel Onderbouwing economische uitvoerbaarheid bestemmingsplan DK4 bij de behandeling van het vaststellen van bestemmingsplan Dordtse Kil IV en A16/N3 (RIS 1946374)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar NJ van Klinken / O Verschoor tel.no. 078 770 4271 / 078 770 2907
Datum B&W Besluit 12-06-2017
Gerelateerde zaak 1868940
Adviescommissie 20-06-2017
Raad 28-06-2017 (middag)
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij hebben op 16 mei 2017 (kenmerk SO/1854573) besloten het Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' en het bestemmingsplan 'Rijksweg A16-N3' ter vaststelling aan uw raad aan te bieden. De planologische procedure vloeit voort uit het besluit van uw raad tot het voortzetten van de ontwikkelingen in het kader van de Westelijke Dordtse Oever (hierna: WDO) . In het kader van de vaststelling van bovengenoemde bestemmingsplannen is er een aanleiding om de vastgestelde grondexploitatie Dordtse Kil IV te herzien. In 2016 is deze grondexploitatie reeds administratief opgesplitst conform de begrotingsregels (BBV). Tevens worden in de nieuwe grondexploitatie enkele aanbevelingen van de accountant verwerkt. De herziening van de grondexploitatie volgt pas na de vaststelling van het bestemmingsplan, maar wij bieden uw raad hierop vooruitlopend wel een onderbouwing van de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan aan.

Gepubliceerd 15-06-2017