Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1961722

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1961722

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1961722
Onderwerp Aanwijzen van een vertegenwoordiger en plv. lid in het Algemeen Bestuur Schadevergoedingsschap HSL Zuid, A16 en A4
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 15-06-2017 11:17:47
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Aanwijzen van een vertegenwoordiger en plv. lid in het Algemeen Bestuur Schadevergoedingsschap HSL Zuid, A16 en A4 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Aanwijzen van een vertegenwoordiger en plv. lid in het Algemeen Bestuur Schadevergoedingsschap HSL Zuid, A16 en A4 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype concept brief RAAD aan dhr Van Engen.docx Bijlage
Icoon voor documenttype 1705005 brf AB decharge-Vpb-AB.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1864362 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1874937 Raadsbesluit