Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1961722

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1961722

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1961722
Onderwerp Aanwijzen van een vertegenwoordiger en plv. lid in het Algemeen Bestuur Schadevergoedingsschap HSL Zuid, A16 en A4
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 15-06-2017 11:17:47
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 augustus 2017 20:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel de heer C.M. Merkuur te benoemen tot vertegenwoordiger van de gemeente Dordrecht in het Algemeen Bestuur van het Schadevergoedingsschap HSL-zuid, A16 en A4.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 21 juni 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit te bespreken in de fracties en vóór 15 augustus kandidaten voor te dragen.