Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1961478

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1961478

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1961478
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Meicirculaire 2017
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 15-06-2017 11:17:47
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Meicirculaire 2017
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 178 - Planning en control cyclus 2017
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar C. van Vliet, tel.no. 770 4967
Datum B&W Besluit 12-06-2017
Gerelateerde zaak 1869601
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Meicirculaire 2017 kent een structureel positief effect (tussen € 2,7 mln. - € 4,3 mln.).

Gepubliceerd 15-06-2017