Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1961478

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1961478

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1961478
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Meicirculaire 2017
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 15-06-2017 11:17:47
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 juni 2017 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 21 juni 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan de raad te sturen.