Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1958303

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1958303

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1958303
Onderwerp Raadsinformatiebrief over rapport Strategische Grondvoorraad en Motie 32 bij begroting 2017
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2017 14:37:29
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake rapport Strategische Grondvoorraad en Motie 32 bij begroting 2017 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake rapport Strategische Grondvoorraad en Motie 32 bij begroting 2017 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD bekrachtigen geheimhouding.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype M32 Motie Beperk kosten grondexploitatie Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding bijlage Raadsbesluit