Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1953807

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1953807

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1953807
Onderwerp Vaststellen 1e verzamelwijziging 2017
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 15-06-2017 11:17:47
Onderwerp Vaststellen 1e verzamelwijziging 2017
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 178 - Planning en control cyclus 2017
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar CM Karsten, 770 4525
Datum B&W Besluit 23-05-2017
Gerelateerde zaak 1858324
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of van derden, en worden budgetten binnen/ tussen programma's verschoven. Deze aanpassingen leiden tot een budgettair neutrale aanpassing van de begroting zonder verdere beleidsinhoudelijke gevolgen. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. We bundelen deze wijzigingen drie keer per jaar via een raadsvoorstel en we leggen dit met een verzamelwijziging aan de gemeenteraad voor. Verder nemen we wijzigingen in de verzamelwijziging op, die voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten, waarbij de begrotingswijziging niet direct met dat raadsvoorstel is verwerkt. In die gevallen verwijzen we naar het betreffende raadsbesluit. Dit raadsvoorstel is de 1e verzamelwijziging van de begroting 2017 en bevat 58 wijzigingen op de begroting 2017, die we hierna toelichten. Alle begrotingswijzigingen hebben geen effect op het begrote resultaat.

Gepubliceerd 15-06-2017