Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1953774

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1953774

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1953774
Onderwerp Vaststellen Prognose reserve EPV 2017 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-06-2017 11:17:41
Onderwerp Vaststellen Prognose reserve EPV 2017 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar LPJ Mosch, 770 4944 / ET Kraaijeveld, 770 4922
Datum B&W Besluit 30-05-2017
Gerelateerde zaak 1854495
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Hierbij bieden wij u aan de verantwoordingsrapportage met de actuele stand van zaken van de Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen, een prognose voor de jaren 2017 en verder. Per eind 2016 ligt het saldo onder de minimumwaarde. Wij hebben het noodzakelijk geacht om geheimhouding op te leggen ten aanzien van de rapportage "Prognose EPV 2017 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)". Wij zijn van mening dat openbaarmaking van deze rapportage de financiƫle, economische en juridische positie van de gemeente raakt, aantast en verzwakt, aangezien hierin financiƫle en nog te voeren aanbestedingsgegevens zijn opgenomen. Openbaarmaking van dit stuk weegt dan ook niet op tegen de benoemde belangen. Gelet op de artikelen 25, tweede en derde lid en 55, eerste lid van de Gemeentewet en 10 van de Wet openbaarheid van bestuur verzoeken wij uw raad de geheimhouding van de rapportage te bekrachtigen.

Gepubliceerd 08-06-2017