Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1953671

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1953671

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1953671
Onderwerp Instemmen met het voorstel voor de campusontwikkeling Leerpark, met als onderdeel de doorontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 01-06-2017 15:29:14
Onderwerp Instemmen met het voorstel voor de campusontwikkeling Leerpark, met als onderdeel de doorontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 137 - Leerpark; duurzaamheidsfabriek
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar NJ de Wit, 770 4853
Datum B&W Besluit 30-05-2017
Gerelateerde zaak 1862697
Agendacommissie 21-06-2017
Raad 26-09-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In september 2016 heeft uw raad ingestemd met het voorstel op de doorontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek, waarbij is afgesproken dat in het voorjaar 2017 (kadernota 2018) door uw raad een nieuwe afweging wordt gemaakt over de toekomstige bijdrage van de gemeente in de exploitatie van de Duurzaamheidsfabriek. De doorontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek maakt deel uit van de groeistrategie van de Drechtsteden. Een van de sleutelprojecten van de regionale groeistrategie waarover afspraken worden gemaakt met de provincie Zuid-Holland en een mogelijk te vormen regiofonds, is onze regionale ambitie van de campusontwikkeling Leerpark. De plannen hiervoor zijn ook positief ontvangen tijdens de themabijeenkomst van de Drechtraad over de groeistrategie van 13 mei jl. In de bijlage treft u de eerste conceptuele verkenning aan. Komende maanden vindt op basis van deze verkenning de marktconsultatie plaatst. Eerste toets moment hiervoor is de deelname van de gemeente Dordrecht aan de landelijke vastgoedbeurs Provada, eind mei aanstaande. Met uw raad is afgesproken om voorstellen te doen voor de inhoudelijke en financiƫle doorontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek. We hebben aangegeven ernaar te streven om het tekort in de exploitatie verder terug te dringen en zo mogelijk op (korte) termijn naar nul te brengen. We zetten in op het vergroten van de betrokkenheid van bedrijfsleven en regio bij de Duurzaamheidsfabriek. Hiervoor is de afgelopen maanden samen met het Da Vinci College en het bedrijfsleven een concreet actieplan opgesteld. In maart van dit jaar hebben wij u al het voorstel gedaan tot herfinanciering van de lening, gebruikmakend van de historisch lage rente op dat moment. Uw raad heeft hiermee ingestemd. Deze nieuwe hypotheek heeft er voor gezorgd dat de jaarlijkse financieringslast fors is teruggedrongen.

Gepubliceerd 01-06-2017