Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1953671

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1953671

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1953671
Onderwerp Instemmen met het voorstel voor de campusontwikkeling Leerpark, met als onderdeel de doorontwikkeling van de Duurzaamheidsfabriek
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 01-06-2017 15:29:14
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 september 2017 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van de VVD.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 19 september 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie steunt de ambitie van het college in het stuk. Commissieleden stellen vragen over onder meer het beheer en de exploitatie van de duurzaamheidsfabriek en maakhal. Voor wat betreft het onderwijs vragen de leden aandacht voor het technisch onderwijs en breedte van het onderwijsaanbod. Het eventueel te realiseren spoorstation mag niet ten koste gaan van de IC-verbindingen. De leden van de cie. benadrukken het belang van goede woonvoorzieningen voor jongeren in relatie tot de te realiseren woontoren.

De wethouder geeft aan blij te zijn met de steun van de commissie voor de geformuleerde ambitie in het voorstel. Hij geeft aan dat de exploitatie van de duurzaamheidsfabriek zich gunstig ontwikkelt. Hij geeft aan dat het project deel uitmaakt van de regionale groeistrategie. Daarom is de focus op de lange termijn belangrijk, zodat te realiseren plannen voor de korte termijn daar goed inpassen. In de startnotitie komt de ontsluiting van het gebied verder aan bod.

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 26 september 2017.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 19 september 2017 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie steunt de ambitie van het college in het stuk. Commissieleden stellen vragen over onder meer het beheer en de exploitatie van de duurzaamheidsfabriek en maakhal. Voor wat betreft het onderwijs vragen de leden aandacht voor het technisch onderwijs en breedte van het onderwijsaanbod. Het eventueel te realiseren spoorstation mag niet ten koste gaan van de IC-verbindingen. De leden van de cie. benadrukken het belang van goede woonvoorzieningen voor jongeren in relatie tot de te realiseren woontoren.

De wethouder geeft aan blij te zijn met de steun van de commissie voor de geformuleerde ambitie in het voorstel. Hij geeft aan dat de exploitatie van de duurzaamheidsfabriek zich gunstig ontwikkelt. Hij geeft aan dat het project deel uitmaakt van de regionale groeistrategie. Daarom is de focus op de lange termijn belangrijk, zodat te realiseren plannen voor de korte termijn daar goed inpassen. In de startnotitie komt de ontsluiting van het gebied verder aan bod.

De commissie besluit dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 26 september 2017.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 21 juni 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit onderwerp apart van de kadernota na het zomerreces te behandelen. De politieke vraag van D66 of voor het voorstel een structurele kostendekkende exploitatie heeft wordt breed gedragen.